Drugie Dni Naukowe

Koła Warszawskiego i Koła Krakowskiego

Nowej Szkoły LacanowskiejCZYM JEST SYMPTOM W PSYCHOANALIZIE?

Kraków, 2-3 czerwca 2012

 
PROGRAM:

 

Sobota, 2 czerwca 2012
Siedziba: Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, ul. Mikołajska 2
Odpłatność: 120 zł / 100 zł (członkowie Kół) / 70 zł (studenci)

9.30-10.00 – rejestracja

10.00-10.15 – powitanie

Prezes Koła Krakowskiego - Alina Henzel-Korzeniowska
Prezes Koła Warszawskiego - Barbara Kowalów
Konsul Generalny Francji - Alexis Chahtahtinsky

10.15 - 11.45
prowadzenie sesji: Guy Trobas

Anna Turczyn – „Próba teoretycznego ujęcia kwestii materialności litery”
Rafał Tyranowski – „Znaczenie klasycznej syndromologii psychiatrycznej dla teorii analitycznej”
Patrycja Ostaszewska – „Symptom, symptom analityczny, synthom”


11.45 - 12.00 przerwa

12.00 - 13.30
prowadzenie sesji: Marie-Helene Douget-Dziomba

Dorota Parnowska
Symptom – wybór czy naznaczenie”
Agnieszka Chojnowska – „Struktura pewnego przeniesienia: między miłością a erotomanią”
Alina Henzel-Korzeniowska – „Poza fiksacją jouissance ku niejasności realnego”

13.30 - 14.45 lunch

14.45 - 16.00
prowadzenie sesji: Janusz Kotara

Riccardo Carrabino – „Synthom: ciężar czy narzędzie kierujące życiem?”
Barbara Kowalów – „Synthom i fantazmat”

16.00 - 16.15 przerwa

16.15 - 17.15
prowadzenie sesji: Serge Dziomba

Małgorzata Gorzula – „Tak trudno powiedzieć”
Tomasz Gajda – „Poza zasadą reprezentacji”

17.15 - 17.45
Dominique Holvoet, wiceprezydent Nowej Szkoły Lacanowskiej – konkluzja

18.00 - 19.30
spotkanie Dominique Holvoet’a z członkami obu Kół


niedziela, 3 czerwca 2012 r.
Siedziba: Kraków, ul. Biskupia 10/11, godz. 8.00 - 12.15

Dzień wewnętrzny Koła Krakowskiego i Warszawskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej.

 

  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
9.1.2021