Pierwsze Dni Naukowe

Koła Warszawskiego i Koła Krakowskiego

Nowej Szkoły Lacanowskiej

DZIAŁANIE PSYCHOANALITYKA
DZIAŁANIE PSYCHOANALIZY

Warszawa, 18-19 czerwca 2011

 
PROGRAM:

Sobota, 18 czerwca 2011

10.00-10.30 – rejestracja

Otwarcie Dni – Barbara Kowalów i Dorota Parnowska
 
Prowadzenie: Barbara Kowalów

Sesja 10.40-12.00
Bogdan Wolf - „Wyrzeczenie”
Grażyna Skibińska - „Podmiot pomiędzy słowami”
Dorota Parnowska - „Pozycja analityka w pracy z pacjentem psychotycznym”

Dyskusja

Sesja 12.00-13.15
Janusz Kotara - „Analityk działa, żeby analityk działał”
Riccardo Carrabino - „Akt analityczny – między milczeniem i obecnością psychoanalityka”

Dyskusja

13.15-15.00 – przerwa obiadowa

Prowadzenie:
Bogdan Wolf

Sesja 15.00-17.15
Rafał Tyranowski - „Technika psychoanalityczna we wczesnym nauczaniu Lacana”
Serge Dziomba - „Statut i miejsce wiedzy w doświadczeniu analitycznym”
Tomasz Gajda - „Granica działania. Freud i Człowiek od szczurów.”

Dyskusja

17.15-17.40 – przerwa kawowa

Sesja 17.40-19.00
Bożena Narzymska - „Nasza klasa. Opis pracy z dziećmi psychotycznymi w instytucji”
Agnieszka Kurek - „No to oboje mamy przechlapane! – jak leczyć/traktować jouissance dziecka autystycznego”
Małgorzata Gorzula - „Jak długo będę jeszcze chodzić do psychologa”

Dyskusja


Niedziela, 19 czerwca 2011
 
Prowadzenie: Dorota Parnowska

Sesja 9.00-10.30
Alina Henzel-Korzeniowska - „Od snu do...”
Agnieszka Chojnowska - „Trójkąt”
Barbara Kowalów - „Konstrukcja przypadku – spotkania wstępne”

Dyskusja

Sesja 10.45-12.00
Dominique Holvoet, wiceprezydent Nowej Szkoły Lacanowskiej - „Symptom, szczególna formacja nieświadomości” – wprowadzenie i oś pracy do kongresu w Tel-Avivie w 2012 r.

12.30 - Walne Zgromadzenie członków Koła Warszawskiego

17.00 - „W czym widzę wartość Szkoły, o ile jest ona miejscem formowania się analityka" (seminarium zarezerwowane tylko dla członków Koła Warszawskiego).odpłatność do 10.VI.2011 r.
150 zł / 120 zł (członkowie Kół) / 70 zł (studenci)                   

odpłatność po 10.VI.2011 r.
180 zł / 150 zł (członkowie Kół) / 90 zł (studenci)

nr konta: 75 2340 0009 0030 2460 0000 0228

potwierdzenia rejestracji i wniesionej opłaty będą rozsyłane od 06.06.2011
 

  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
9.1.2021