Konferencja

 

JĘZYK, SYMPTOM, ZNACZĄCY W PERSPEKTYWIE KLINICZNEJ

Warszawa, 26-27 maja 1996
Sala konferencyjna Hotelu Forum

 


PROGRAM:
 

Niedziela, 26 maja 1996

8.30-9.30 – rejestracja

Sesja 9.30-12.30
Riccardo Carrabino – „Cięcie i przestrzeń podmiotu – a topologia interpretacji”.
Bogdan Wolf – „Pragnienie – Śmierć Antygony”.
Tomasz Czub – „Żródła lacanowskiego pojęcia pragnienia w ideach Freuda”.
Robert Piec – „Zbrodnia w Imię Ojca – konieczność istnienia Imienia Ojca w koncepcji psychoanalitycznej”

12.30-14.00 – przerwa

Sesja 14.00-15.30
Beata Zych – „Obsesyjny i jego znaczący śmierć”.
Dorota Wierzbowska – „Perwert i jego chromy dyskurs”.
Klaudia Węc-Pacek – „Realność czy Wyobrażeniowość – dylemat miłości przeniesieniowej”.

15.30-16.00 – przerwa

Sesja
16.00-18.30
Danuta Heinrich – „Czy można w analizie oszukać Innego”.
Witold Karszul – „Psychoanalityk – skrzynka wydająca dźwięki”.

Carole Dewambrechies – „Pojecie Szkoły w nauczaniu Lacana”.
Podsumowanie

Poniedziałek, 27 maja 1996

8.30-10.30 – Otwarte spotkanie z Carole Dewambrechies.

  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
9.1.2021