WOKÓŁ NIEŚWIADOMEGO
2016 - 2018
 
BARANKIEWICZ-SKIBIŃSKA Grażyna
Nieświadomość metaforyczna

HEINRICH Danuta
Formacje nieświadomego

SAKSON-OBADA Olga
Interpretacja snu w kontekście teorii lacanowskiej

LEWANDOWSKI Piotr
Nieświadomość w koncepcjach Freuda, Klein i Lacana

PLUS 1:  GODLEWSKI Sebastian
Od Witz do kliniki ironii
 
 

 
WOKÓŁ NIEŚWIADOMEGO
2016 - 2018
 

CHOJNOWSKA Agnieszka
Nieświadomość i psychoza

NARZYMSKA Bożena
Formowanie się ideału ja

KOTARA Janusz
Wyparcie pierwotne

GAJDA Tomasz
Topologia formacji

PLUS 1:  KOWALÓW Barbara
Nieświadomość i popęd

 
 


 
 
KLINIKA PSYCHOZ
2013-2014

 
CZUB Tomasz
Psychoza zwykła

GODLEWSKI Sebastian
Miejsce ciała w klinice psychoz

HEINRICH Danuta
Sinthom i rozpętanie psychozy

KACZMARSKI Adam
Ciało i mówienie w schizofrenii

SAKSON-OBADA Olga
Obraz psychozy w III Seminarium J.Lacan'a

PLUS 1: BARANKIEWICZ-SKIBIŃSKA Grażyna
Przypadek Wacława N
 
JACQUES LACAN
SEMINARIUM III – „PSYCHOZY”
2009-2011OSTASZEWSKA Patrycja
Koncepcja wykluczenia Imienia Ojca

KOWALÓW Barbara
Inny i inny w Seminarium III

GAJDA Tomasz
Logika i topologia wykluczenia

KUREK Agnieszka
Pojęcia i koncepty freudowskie w Seminarium III  

PLUS 1: KOTARA Janusz
Realne, symboliczne i wyobrażeniowe w Seminarium III 

DIALEKTYKA PRZENIESIENIA,
MIĘDZY KORKIEM DLA NIEŚWIADOMEGO, A ROZWOJEM DYSKURSU
2001-2003


CARRABINO Riccardo
Dialektyka domagania (pacjenta) i odpowiedzi (analityka) w przeniesieniu.

HEINRICH Danuta
Miłość a przeniesienie.

KUREK Agnieszka
Przeniesienie i jego impas w wielkich przypadkach Freuda (Dora i Człowiek od wilków)

SKIBIŃSKA Grażyna
Kwestia wstępna w przeniesieniu.

Plus 1: KOWALÓW Barbara
Czasowość Edypa i sposoby używania Imienia Ojca, a dialektyka przeniesienia.
KWESTIA METAPSYCHOLOGII FREUDA

2001-2003


CHOJNOWSKA Agnieszka
Popędy w pismach Freuda: „Zur Einfuhrung des Narzismus” i „Jenseits des Lustprinzips”.

KOTARA Janusz
Nieświadomość, od „Studien uber Hysterie” do „Das Ich und das Es”.

OSTASZEWSKA Patrycja
Ego i id. Od pierwszej do drugiej topiki Freuda.

PARNOWSKA Dorota
Koncepcja metapsychologii. Pisma Freuda z lat 1915-1917.

Plus 1: CARRABINO Riccardo
Analiza i autoanaliza Freuda i modyfikacje w metapsychologii.  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
20.6.2020