Nr 7

 


Nie bez przyczyny dzieje się tak, że to za naszych czasów freudowskie odkrycie zostało dokonane i że – w wyniku całego ciągu przypadków, z tych najbardziej pogmatwanych – to wy osobiście okazujecie się być jego depozytariuszami...
J. Lacan, 1956


SEMINARIUM

z cyklu

OD NIEŚWIADOMOŚCI FREUDOWSKIEJ DO PODMIOTU NIEŚWIADOMOŚCI LACANA

Prowadzenie: TOMASZ GAJDA
Miejsce: WARSZAWA, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sala nr 6
Siedziba Instytutu Filologii Klasycznej UW
Daty: 17 października, 28 listopada, 19 grudnia 2009, 16 stycznia, 27 lutego, 20 marca, 18 kwietnia, 22 maja, 19 czerwca 2010
Godz. 10.30–12.30
Odpłatność: cały cykl – 135 zł, członkowie Kół – 100 zł, studenci – 70 zł, pojedyncze seminarium – 20 zł 

Bibliografia:
Freud S. (1900/1996). Objaśnianie marzeń sennych (Dzieła, t. I). Warszawa: Wydawnictwo KR – rozdz. VII: O psychologii procesów sennych - str. 429-519.
Freud S. (1915/2007). Popędy i ich losy (Dzieła, t. VIII: Psychologia nieświadomości). Warszawa: Wydawnictwo KR – str. 55-76.
Freud S. (1915/2007). Wyparcie (Dzieła, t. VIII: Psychologia nieświadomości). Warszawa: Wydawnictwo KR – str. 77-88.
Freud S. (1915/2007). Nieświadomość (Dzieła, t. VIII: Psychologia nieświadomości). Warszawa: Wydawnictwo KR – str. 89-129.
Freud S. (1925/2007). Zaprzeczenie (Dzieła, t. VIII: Psychologia nieświadomości). Warszawa: Wydawnictwo KR – str. 297-302.

Lacan J. (1954-55/1978). Le Seminaire, livre II: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Paris: Seuil – rozdz. VIII-XIV: Les schémas freudiens de l'appareil psychique – str. 117-204.

  

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE:
4.4.2020